Tatai Rend-ház Kft.
Ismét a tudás szolgálatában a Piarista Rendház
Bemutatkozás

Városunk legfiatalabb cége

Tatai Rend-ház Kft. – Ismét a tudás szolgálatában a Piarista Rendház

A Tatai Rend-ház Kft.-t 2018. augusztus 15-én alapította Tata Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy a volt Piarista Rendházban zajló oktatási, kulturális munkát összefogja és az épületet üzemeltesse. Az évekig magára hagyott háznak ugyanis tavaly szeptemberben újra kinyíltak kapui, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ kezdte meg itt működését, amelynek köszönhetően városunk bekapcsolódott a magyar felsőoktatásba. Városunk vezetése mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy segítse a térségben élő fiatalokat, valamint a fejlődni, tanulni vágyókat a diploma megszerzésében, ezért az elmúlt években öt felsőfokú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást (Soproni Egyetem, Edutus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Közszolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem). 2016-ban az új felsőoktatási törvény pedig lehetőséget teremtett arra, hogy az önkormányzatok közösségi képzési központokat hozzanak létre, vagyis, hogy akkreditált felsőoktatási intézmény – a közösség igénye alapján – kihelyezett képzést indíthasson a helyi gazdaság működtetéséhez szükséges szakember-utánpótlás biztosítása és a magasan képzett szakemberek helyben tartása céljából. Tata elsők között élt a lehetőséggel: 2017 őszén elindult a Házban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzése, amelynek köszönhetően a bölcsődékben csecsemő és kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak felsőfokú végzettséget szerezhetnek, és csatlakozhatnak a pedagógus életpályamodellhez. Az egyetem és a város közötti megállapodás alapján a képzés szakmai koordinációját a Soproni Egyetem, míg elméleti és gyakorlati helyszínét Tata Város Önkormányzata biztosítja. 2019-ben a harmadik tanév kezdődött el a Házban, jelenleg ötvenegy hallgatója van a képzésnek. 2019 őszén négyéves Gyógypedagógiai BA képzés is indult Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon huszonnégy fővel. Tervek szerint a Tatai Rend-ház Kft. a többi egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében további felsőoktatási képzéseket indít a közeljövőben.

A Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ mellett a volt Piarista Rendház ad otthont a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak (többek között az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók továbbképzését, az élethosszig tartó tanulást és a tehetséggondozást támogatja), a Család és KarrierPONT-nak ( a család és a munka összeegyeztetését segíti), a Peron Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központnak, a Mecénás Közalapítványnak (Tatán születő vagy Tatával kapcsolatos művészeti, irodalmi, természet- és társadalomtudományi értékeket, teljesítményeket, eseményeket támogatja, illetve a művészeti közélet működését segíti valamennyi művészeti területen) és a Verbói Lentulay Alapítványnak (középiskolai és felsőoktatási műszaki tanulmányokat folytató tatai fiatalokat támogatja), de itt található az Edutus Egyetem telephelye is. Sikeres pályázatnak köszönhetően Digitális Jólét Pont (digitális szakadék csökkentését segíti közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésén keresztül) is a vendégek rendelkezésére áll a Házban.

Mindezeken kívül a 2017-es tanévtől kezdve számos felnőttképzésnek, konferenciának, rendezvénynek, projektnek, előadásnak, versenynek, ünnepségnek és kiállításnak biztosított helyszínt a régi, de megújuló épület.

2018 őszétől a Tatai Rend-ház Kft. lapkiadással is foglalkozik, Tata városának közéleti magazinját, a Tatai Patriótát adja ki negyedévente. Továbbá a város képviselő-testületének 2018. december 20-i döntése alapján az Agostyáni Rendezvényház üzemeltetéséért és fenntartásáért is felel.

A Tatai Rend-ház Kft. célja, hogy a Rendházat olyan közösségi, oktatási és kulturális központtá alakítsa, amely tiszteli és megbecsüli a múlt értékeit, a ház alapítóinak szellemiségét, ugyanakkor megfelel a jelen kihívásainak és gyarapítja a jövő nemzedékének tudását.

A Tatai Rend-ház Kft. felnőttképzési szervezet is. Felnőttképzési engedély száma: E/001984/2019. Engedélyezett képzés: A sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség, az eltérő fejlődés sajátosságai a pedagógiai színtereken (("D" kör engedély száma: E/001984/2019/D001).