Tatai Rend-ház Kft.
Ismét a tudás szolgálatában a Piarista Rendház
Bemutatkozás

Városunk legfiatalabb cége

Tatai Rend-ház Kft. – Ismét a tudás szolgálatában a Piarista Rendház

A Tatai Rend-ház Kft.-t 2018. augusztus 15-én alapította Tata Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy a volt Piarista Rendházban zajló oktatási, kulturális munkát összefogja és az épületet üzemeltesse. Az évekig magára hagyott háznak ugyanis tavaly szeptemberben újra kinyíltak kapui, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ kezdte meg itt működését, amelynek köszönhetően városunk bekapcsolódott a magyar felsőoktatásba. Városunk vezetése mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy segítse a térségben élő fiatalokat, valamint a fejlődni, tanulni vágyókat a diploma megszerzésében, ezért az elmúlt években öt felsőfokú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást (Soproni Egyetem, Edutus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Közszolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem). 2016-ban az új felsőoktatási törvény pedig lehetőséget teremtett arra, hogy az önkormányzatok közösségi képzési központokat hozzanak létre, vagyis, hogy akkreditált felsőoktatási intézmény – a közösség igénye alapján – kihelyezett képzést indíthasson a helyi gazdaság működtetéséhez szükséges szakember-utánpótlás biztosítása és a magasan képzett szakemberek helyben tartása céljából. Tata elsők között élt a lehetőséggel: 2017 őszén elindult a Házban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzése, amelynek köszönhetően a bölcsődékben csecsemő és kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak felsőfokú végzettséget szerezhetnek, és csatlakozhatnak a pedagógus életpályamodellhez. Az egyetem és a város közötti megállapodás alapján a képzés szakmai koordinációját a Soproni Egyetem, míg elméleti és gyakorlati helyszínét Tata Város Önkormányzata biztosítja. 2019-ben a harmadik tanév kezdődött el a Házban, jelenleg ötvenegy hallgatója van a képzésnek. 2019 őszén négyéves Gyógypedagógiai BA képzés is indult Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon huszonnégy fővel.

Tervek szerint a Tatai Rend-ház Kft. a többi egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében további felsőoktatási képzéseket indít a közeljövőben.

A Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ mellett a volt Piarista Rendház ad otthont a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak (többek között az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók továbbképzését, az élethosszig tartó tanulást és a tehetséggondozást támogatja), a Család és KarrierPONT-nak (ld. Család és munka összeegyeztetése c. írásunkat), a Mecénás Közalapítványnak (Tatán születő vagy Tatával kapcsolatos művészeti, irodalmi, természet- és társadalomtudományi értékeket, teljesítményeket, eseményeket támogatja, illetve a művészeti közélet működését segíti valamennyi művészeti területen) és a Verbói Lentulay Alapítványnak (középiskolai és felsőoktatási műszaki tanulmányokat folytató tatai fiatalokat támogatja), de itt található az Edutus Egyetem telephelye is. 2018 őszétől kezdve ebben a szellemi műhelyben tevékenykedik városunk közéleti magazinja is, a Tatai Patrióta. Sikeres pályázatnak köszönhetően a Digitális Jólét Pont (digitális szakadék csökkentését segíti közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésén keresztül) és a Peron Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ is a Házban működik majd.

Mindezeken kívül a 2017-es tanévtől kezdve számos felnőttképzésnek, konferenciának, rendezvénynek, projektnek, előadásnak, versenynek, ünnepségnek és kiállításnak biztosított helyszínt a régi, de megújuló épület.

A Tatai Rend-ház Kft. célja, hogy a Rendházat olyan közösségi, oktatási és kulturális központtá alakítsa, amely tiszteli és megbecsüli a múlt értékeit, a ház alapítóinak szellemiségét, ugyanakkor megfelel a jelen kihívásainak és gyarapítja a jövő nemzedékének tudását.